21 Brygada Strzelców Podhalańskich


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uzasadnienie historyczne

UZASADNIENIE HISTORYCZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    W historii formacji górskich i podhalańskich znamiennym jest fakt szerokich kontaktów żołnierzy ze społecznościami lokalnymi. W ciągu ponad dwudziestu lat funkcjonowania 21 BSP żołnierze mogli liczyć na wsparcie instytucji i osób, które w szczególny sposób wspierały Podhalańczyków i utrzymywały więź i propagowały chlubne tradycje wojsk górskich. Środowisko wojskowe brygady pragnęło odwdzięczyć się za wszelką okazaną pomoc i wsparcie, toteż po raz pierwszy w 1994 roku nadane zostały tytuły „Honorowy Podhalańczyk”. Pomysłodawcą takiej formy najwyższego wyróżnienia, udzielanego przez Podhalańczyków osobom spoza brygady, był ówczesny dowódca 21 BSP płk dypl. Fryderyk Czekaj.
    O wielkiej wartości tytułu świadczą jego insygnia tj. kapelusz strzelca podhalańskiego i ciupaga góralska, wręczane wyróżnionym najczęściej podczas uroczystości dorocznego święta 21 BSP - 26 maja.  Kapelusz podhalański i ciupaga mają dla strzelców podhalańskich szczególne znaczenie i jako elementy tradycji formacji stanowią najwyższą wartość.
    Tytuł „Honorowego Podhalańczyka” nadaje Dowódca 21 BSP na wniosek kapituły, umieszczając ten fakt w rozkazie i potwierdzając stosownym aktem nadania tytułu honorowego.
    Przewodniczącym kapituły jest Zastępca Dowódcy brygady, a zastępcą przewodniczącego jest - Prezes Stowarzyszenia Honorowych Podhalańczyków. Ponadto w skład kapituły wchodzi Szef Sztabu, Szef Szkolenia, Szef Sekcji Wychowawczej.
    Do lipca 2016  r. tytuł nadano 159 osobom. W dwóch przypadkach tytuł został nadany podmiotom zbiorowym. Społeczeństwo Podkarpacia, otrzymało ten tytuł 11 listopada 2005 r. zaś w 2014 roku tytuł nadany został Związkowi Podhalan w Polsce. Wśród wyróżnionych tytułem „Honorowego Podhalańczyka” są: Święty Jan Paweł II, oraz Prezydenci Polski, Ukrainy i Litwy, czternastu przedstawicieli duchowieństwa oraz dziesięciu przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej Polski i Ukrainy, na czele z ministrami sprawującym te funkcje od 1995 roku. Wśród pozostałych „Honorowych Podhalańczyków” znajduje się dziewięciu parlamentarzystów, dwudziestu dziewięciu wyższych polskich i zagranicznych dowódców wojskowych, trzydziestu przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, szesnastu prezesów i dyrektorów firm, siedmiu Podhalan-Górali, sześciu przedstawicieli służb mundurowych, czterech kombatantów, czterech pracowników nauki, czterech leśników, dwóch przedstawicieli sądownictwa i jeden dziennikarz. W gronie wyróżnionych znajdują się również cztery kobiety, reprezentujące: sądownictwo, władze rządowe i samorządowe oraz świat kultury.
    Z inicjatywy Prezesa Stowarzyszenia Honorowych Podhalańczyków gen. dyw. w st. spocz. Fryderyka Czekaja opracowano w 2010 r. odznakę „Honorowy Podhalańczyk”. Projekt odznaki wykonał st. sierż. szt. rez. Józef Rut, a wykonana została w pracowni Metaloplastyki Tatiany Mądro w Lublinie. Od tego czasu miniaturowa odznaka jest wręczana razem z insygniami tytułu przez prezesa stowarzyszenia.

 

 

Miniaturowa odznaka tytułu „Honorowego Podhalańczyka”

 

    Najwięcej bo 24 tytuły honorowe nadano w 1998 roku, a listę wyróżnionych w tym roku otwierał Papież - Jan Paweł II, któremu delegacja żołnierzy 21 BSP i Orkiestry Garnizonowej z Rzeszowa przekazała 18 marca 1998 roku w Watykanie insygnia - ciupagę i kapelusz podhalański.
    Dla zachowania w pamięci osób wyróżnionych tytułem „Honorowego Podhalańczyka” wykonano i umieszczono w Klubie 21 BSP przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie tablice pamiątkowe. Uroczystego odsłonięcia tablic „Honorowych Podhalańczyków 21 BSP” dokonał 30 maja 2008 r. Minister Obrony Narodowej - Bogdan Klich. Tablice poświęcił ówczesny Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego - ks. bp gen. dyw. prof. Tadeusz Płoski. Tablice są corocznie aktualizowane.  

 

 

 Tablice pamiatkowe w Klubie 21 BSP w Rzeszowie

    
  • BIP
pdf

Kontakt

21 Brygada Strzelców Podhalańskich
Hoffmanowej 4
35-922 Rzeszów
tel. 261155000
fax. 261155003
21bsp.sekretariat@wp.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane