21 Brygada Strzelców Podhalańskich


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Inspektor Ochrony Danych

Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich w związku z realizacją zadań ustawowych.

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

Administratorem danych osobowych jest 21 Brygada Strzelców Podhalańskich (21 BSP) z siedzibą przy ul. Klementyny Hoffmanowej 4, 35-922 Rzeszów, reprezentowana przez Dowódcę  gen. bryg. Ryszarda PIETRASA.

Inspektor ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w 21 BSP jest mł. chor. Marek WNUK- JANUSZ

tel.: 261 155 004

e-mail: m.wnuk-janusz@ron.mil.pl

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych przez 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

  • dostępu do danych osobowych,
  • żądania sprostowania danych,
  • do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,
  • do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Konsekwencja niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec osoby odmawiającej podania danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych się na podstawie przepisów prawa, osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

21 Brygada Strzelców Podhalańskich
Hoffmanowej 4
35-922 Rzeszów
tel. 261155000
fax. 261155003
21bsp.sekretariat@wp.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane