21 Brygada Strzelców Podhalańskich

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
05 kwietnia 2019
Lampart-19 CIMIC
05.04.2019 r.


W dniu 05.04.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych odbyło się spotkanie lokalnych władz samorządowych oraz służb mundurowych tj. Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej oraz Lasów Państwowych z przedstawicielami wojsk biorących udział w ćwiczeniu Lampart-19.

Celem spotkania było nawiązanie współdziałania z układem pozamilitarnym, określenie wzajemnych potrzeb w zakresie wsparcia oraz wymiana punktów kontaktowych w celu prowadzenia dalszej współpracy.

Spotkaniu przewodniczył wice-starosta powiatu bieszczadzkiego wraz z dowódcą 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk. dypl. Dariuszem Lewandowskim. Obecny był również dowódca batalionu, który na terenie poligonu w Trzciańcu odgrywa pierwszoplanową rolę podczas ćwiczenia. Dowódcy przybyli na miejsce w ochronie żołnierzy z 21 batalionu dowodzenia i Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego.

Przedsięwzięcia związane z organizacją spotkania zostały zapoczątkowane już w marcu 2019 r., kiedy to sekcja wsparcia cywilno-wojskowego 21BSP przeprowadziła rekonesans rejonu spotkania, nawiązała współdziałanie z władzami lokalnymi powiatu bieszczadzkiego oraz przedstawicielami służb mundurowych. Wtedy to zostały ustalone wszystkie szczegóły dotyczące spotkania a także  tematyka problemów do omówienia i sprawy organizacyjne.

Podczas wydarzenia, które stanowiło jeden z epizodów ćwiczenia Lampart-19 główne przedsięwzięcia niekinetyczne były realizowane przez Taktyczny Zespół Wsparcia CIMIC (TST-Tactical Support Team) z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach pod dowództwem por. Aleksandra Misiaka, który został przydzielony dowódcy 1 batalionowego Zgrupowania Taktycznego. Zakres jego działań obejmował:

- koordynację i współdziałanie z elementami układu pozamilitarnego

- negocjacje, konfrontacje z ludnością lokalną w trakcie trwania konfliktu

- wspieranie wiedzą merytoryczną dotyczącą współpracy cywilno-wojskowej dowódcy 1bZT

Należy wspomnieć, iż 21 Brygada Strzelców Podhalańskich w ramach VJTF 2020 wspierana jest m.in. przez pluton CIMIC wydzielony z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach pod dowództwem mjr. Michała Jankiewicza. Pluton zapewnia brygadzie wsparcie w całym zakresie działań niekinetycznych współpracy cywilno-wojskowej.

 

CIMIC (Civil-Military Co-operation) czyli współpraca cywilno-wojskowa to zespół  przedsięwzięć obejmujący koordynację     i     współdziałanie     pomiędzy     dowódcą     wojskowym a podmiotami cywilnymi, przez które rozumiemy ludność cywilną, władze lokalne oraz organizacje międzynarodowe,  rządowe  i  pozarządowe,  działające  w  obszarach  ich kompetencji
i odpowiedzialności. 

 

generuj pdf
Kontakt

21 Brygada Strzelców Podhalańskich
Hoffmanowej 4
35-922 Rzeszów
tel. 261155000
fax. 261155003
21bsp.sekretariat@mon.gov.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane