BIP
21 Brygada Strzelców Podhalańskich
Z-ca D-cy Brygady

 Zastępca Dowódcy

21 Brygady Strzelców Podhalańskich

im. gen. bryg. Mieczysława Ludwika Boruty–Spiechowicza

płk Rafał KOWALIK

 

    Pułkownik Rafał Kowalik w roku 1990 rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po jej ukończeniu i promocji na pierwszy stopień oficerski skierowany został do 3 batalionu czołgów w Żurawicy wchodzącego w skład 14 BPanc, gdzie w latach 1994-2000 pełnił kolejno obowiązki na stanowisku dowódcy plutonu i kompanii czołgów. W 1999 roku ukończył Wyższy Kurs Specjalistyczny dowódców batalionów czołgów, a w 2000 roku Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie, pedagogika – specjalność wychowanie obronne. W latach 2000-2005 pełnił obowiązki na stanowisku szefa sekcji w 1 batalionie czołgów 21BSP. W latach 2005-2010 w dowództwie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie zajmował stanowiska oficera sekcji i szefa sekcji. W tym czasie skierowany do służby w ramach XIX zmiany PKW KFOR w Kosowie. Od 2010 roku ponownie w Żurawicy, gdzie objął stanowisko zastępcy dowódcy 1 batalionu czołgów. W 2011 roku ukończył kurs kwalifikacyjny dla dowódców batalionów w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W sierpniu 2011 roku objął obowiązki dowódcy 1 batalionu czołgów w Żurawicy, a w 2012 r. ukończył studia podyplomowe w AON. W okresie trzech lat dowodzenia przez płk Kowalika, 1 batalion czołgów był jednym z najlepiej wyszkolonych i zgranych pododdziałów 21 BSP, który systematycznie osiągał bardzo wysokie wyniki. W roku 2012 podczas ćwiczenia ANAKONDA 12 płk Kowalik dowodził Taktyczną Grupą Bojową, która składała się z wielu pododdziałów różnych jednostek wojskowych z kraju. Za ćwiczenie otrzymał najwyższe oceny oraz podziękowania od przełożonych. Dowodzony przez pułkownika 1 batalion czołgów dwukrotnie, w latach 2013 i 2014 zajął pierwsze miejsce w zawodach użyteczno-bojowych pododdziałów wojsk lądowych w kategorii pluton czołgów.
   Od sierpnia 2014 do stycznia 2018 zajmował stanowisko Szefa Sztabu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Z dniem 1 lutego 2018 r. został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. płk Rafał Kowalik interesuje się historią, dobrą książką i filmem.

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych