BIP
21 Brygada Strzelców Podhalańskich
Dowódca Brygady

Dowódca

21 Brygady Strzelców Podhalańskich

im. gen. bryg. Mieczysława Ludwika Boruty–Spiechowicza

gen. bryg. Ryszard PIETRAS

 


 

    gen. bryg. Ryszard PIETRAS Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych w Krakowie. Studia magisterskie oraz studia podyplomowe ukończył w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

    W Akademii Obrony Narodowej ukończył kursy przeszkolenia operacyjnego oraz specjalistyczny kandydatów na dowódców batalionów. Jest absolwentem Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w Royal College of Defence Studies w Londynie. Za granicą ukończył kursy: „NATO Crisis Management” w NATO School Oberammergau w Niemczech, „Program on terrorism and security studies”w Centrum Marshalla w Niemczech oraz „Defence resource management” w Naval Postgraduate School w Stanach Zjednoczonych.

    Zawodową służbę rozpoczął w 1986 roku jako dowódca plutonu w 2. Pułku Chemicznym w Grudziądzu. W latach 1987-2006 zajmował kolejno stanowiska w strukturach Wojsk Chemicznych SZ RP od dowódcy kompanii w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Chemicznych w Krakowie po dowódcę 5. batalionu chemicznego w Tarnowskich Górach.

    Od roku 2007 pełnił służbę w strukturach Wojsk Specjalnych służąc na stanowiskach sztabowych i dowódczych. Zajmował między innymi stanowiska dowódcy 1. Pułku Specjalnego Komandosów w Lublińcu, który przeformował w  Jednostkę Wojskową Komandosów. W roku 2014 objął stanowisko zastępcy dowódcy - Dowództwa Sil Specjalnych, kolejnym etapem służby było stanowisko zastępcy dowódcy Centrum Operacji Specjalnych - Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych. Następnie od sierpnia 2015 do marca 2017 r. pełnił służbę jako zastępca dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych.

    W dniu 5 kwietnia 2017 roku płk Pietras objął obowiązki dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

    Gen. bryg. Ryszard Pietras dwukrotnie uczestniczył w misji SFOR w Bośni i Hercegowinie, zajmując kolejno stanowiska oficera operacyjnego Polskiego Batalionu SFOR i dowódcy kompanii szturmowej Nordycko-Polskiej Grupy Bojowej (2000) oraz zastępcy-szefa sztabu Polskiego Batalionu SFOR w Międzynarodowej Grupie  Bojowej (2003).

 


      

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych