BIP
21 Brygada Strzelców Podhalańskich
porozumienia
15.09.2015
Porozumienie o współpracy pomiędzy 21 batalionem dowodzenia w Rzeszowie, a Zespołem Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy zawarte w dniu 28 sierpnia 2015 roku.
02.12.2014
Porozumienie o współpracy pomiędzy 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich i Politechniką Rzeszowską zawarte w Rzeszowie w dniu 2 grudznia 2014 roku.
06.11.2013
Porozumienie o współpracy pomiędzy 21 BSP i Towarzystwem Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelcec" Organizacji Społeczno Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 2021 zawarte w Rzeszowie 6 listopada 2013 roku.
16.03.2012
Porozumienie o współpracy pomiędzy 21 BSP i Podkarpacką komendą Ochotniczych Hufców Pracy zawarte w dniu 16.03.2012r.
26.01.2010
Porozumienie o współpracy między 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich i Zespołem Szkół im.Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie zawarte w Rzeszowie w dniu 26 stycznia 2010 roku.
21.12.2009
Porozumienie o współpracy pomiędzy jednostką wojskową Nr 3224 w Rzeszowie a XVI Oddziałem Związku Polskich Spadochroniarzy z siedzibą Aeroklub Rzeszowski- lotnisko Jasionka zawarte w dniu 21 grudnia 2009 roku.
27.11.2009
Porozumienie o współpracy pomiędzy 21 BSP i I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie zawarte w dniu 27.11.2009r.
23.11.2009
Porozumienie o współpracy pomiędzy jednostką wojskową 3233 w Żurawicy i Gminą Żurawica zawarte w Żurawicy w dniu 23 listopada 2009 roku.


znaleziono: 10 wiadomości na 2 stronach
<<< -   1  2   - >>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych