BIP
21 Brygada Strzelców Podhalańskich
O nas

 

  

    Dowódcy

                   Działalność związana z formowaniem brygady, prowadzona była pod dowództwem płk dypl. Zbigniewa Skikiewicza. Formowanie brygady zakończono w 1994 roku. Ten okres, zakończono aktem przyjęcia sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo Rzeszowa, w dniu 22 maja 1994 roku na rynku w Rzeszowie. W 1994 roku dowództwo objął płk dypl. Fryderyk Czekaj. Od września 1995 roku obowiązki dowódcy 21 BSP pełnił płk dypl. Jerzy Wójcik. W 1996 roku po ukończeniu studium operacyjno–trategicznego w Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk dypl. Fryderyk Czekaj powrócił na stanowisko dowódcy brygady a w 1998 roku otrzymał awans do stopnia generała brygady. W lutym 2000 roku w związku z połączeniem 14 Brygady Pancernej i 21 BSP stanowisko dowódcy objął płk dypl. Henryk Dziewiątka. Od lutego do grudnia 2002 roku obowiązki dowódcy brygady pełnił płk dypl. Jan Brzozowski. W latach 2002-2005 brygadą dowodził gen bryg. Mirosław Rozmus a od 2005-2007 gen bryg. Janusz Bronowicz. Od lutego 2008r. do 5 stycznia 2010 roku dowódcą był gen. bryg. dr Tomasz Bąk. Kolejnym dowódcą "Podhalańczyków" w okresie od stycznia 2010 roku do listopada 2012 roku był gen. bryg. Stanisław OLSZAŃSKI. Od 16 listopada 2012 roku do 9 października 2015 roku dowodził gen. bryg. Wojciech Kucharski, a od 9 października 2015 roku do 16 września 2016 roku płk dypl. Zenen Brzuszko. Następnie, czasowo obowiązki dowódcy pełnił z-ca dowódcy 21 BSP płk dypl. Jarosław Mokrzycki, który przekazł dowodzenie podhalańczykami w dniu 5 kwietnia 2017 płkownikowi Ryszardowi Pietrasowi.

 

 

 

Skład i przeznaczenie

                  21 BSP składa się z 10 jednostek w których słuzy ok. 4000 żołnierzy. Dowództwo 21 BSP, 1 bsp, 21 bdow, 21blog stacjonują w Rzeszowie.14 das, 21 daplot w Jaroslawiu, 1 bcz w Żurawicy, 5 bsp w Przemyślu, 22bpg w Kłodzku oraz 16 bsap w Nisku. Kontynuując tradycje dawnej struktury organizacyjnej Wojska Polskiego 21 BSP jako lekki związek taktyczny brygada jest przeznaczona do działań bojowych, głównie w terenie górskim. Jednym z głównych zadań jakie wykonuje brygada jest przygotowanie i udział w misjach pokojowych humanitarnych i stabilizacyjnych. Od początku jej powstania jej żołnierze pełnili służbę w misjach w Syrii, Libanie i Bośni. Doświadczenie to zaowocowało wyznaczeniem brygady w 1999 roku do sformowania Polskiej Jednostki Wojskowej w składzie sił AFOR w strukturze NATO, która wykonywała zadania misji humanitarnej w Albanii. Od sierpnia 2000 roku Polsko-Ukraiński Batalion Sił Pokojowych rotacyjnie pełni misję pokojową w ramach PKW KFOR w Kosowie. Żołnierze w podhalańskich mundurach byli również dwukrotnie uczestnikami operacji „Iracka Wolność” w ramach misji stabilizacyjno-szkoleniowej w Republice Iraku (V i IX zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego), a w okresie od września 2009 roku do maja 2010 roku pełnili służbę w ramach VI zmiany PKW ISAF w Afganistanie. W 2012 roku 1 batalion strzelców podhalańskich z Rzeszowa wystawił Taktyczne Zgrupowanie Bojowe "Charlie" w ramach XIII zmiany PKW Afganistan. W kilkunastoletnim okresie swojego funkcjonowania brygada wielokrotnie była wyróżniana w gronie przodujących związków taktycznych Sił Zbrojnych RP. Podhalańczycy 21 BSP czterokrotnie zostali wyróżnieni Znakiem Honorowym "Przodujący Oddział WP" przez Ministra Obrony Narodowej. W maju 2013r Brygada obchodziła XX lat swojego istnienia.

 

Szkolenie

                   Żołnierze 21 BSP szkolili się dotąd w Norwegii w okolicach koła podbiegunowego, w Alpach francuskich, na poligonach w Niemczech, Słowacji, Ukrainie, Uzbekistanie, Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwajcarii i we Włoszech. Na wspólne ćwiczenia przyjeżdżali żołnierze amerykańscy, kanadyjscy, brytyjscy, ukraińscy, słowaccy, czescy, węgierscy, litewscy oraz francuscy i włoscy strzelcy alpejscy. Szkolenie specjalistyczne rozpoczyna się na koszarowych obiektach szkoleniowych jednak głównymi ośrodkami szkoleniowymi wspinaczki wysokogórskiej i narciarskiej są: Trzcianiec, Rabe, Bystre, Kiry oraz Zakopane. Szkolenie ogniowe i taktyczne odbywa się na poligonach Nowa Dęba, Wędrzyn i Wicko Morskie. Żołnierze brygady brali udział w międzynarodowych ćwiczeniach wspólnie z żołnierzami ze Słowacji, Ukrainy, Francji, Włoch, Litwy, Norwegii, Kanady i USA. Najważniejsze z nich to ćwiczenia: „Join Winter”, „Strong Resolve” „Cossack Steppe” oraz „Maple Arch” na Litwie, które przygotowało żołnierzy do realizacji zadań mandatowych w Kosowie.

 

 

 ODZNAKA PAMIĄTKOWA
21 BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 

 

            

 

              

                           

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych