BIP
21 Brygada Strzelców Podhalańskich
Aktualności 21 BSP
Z życzeniami dla 100 letniego Podhalańczyka
07.12.2016
Swoje setne urodziny obchodził plut. pchor. Alojzy Fros. Jubilatowi życzenia złożył w imieniu Ministra Obrony Narodowej Bogdan Ścibut – dyrektor generalny MON oraz delegacja z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z ppłk. Zbigniewem Pazurą na czele.

    Setne urodziny żołnierza, podhalańczyka odbyły się 7 grudnia br. w Rybniku, gdzie mieszka Pan Alojzy Fros. Obecnemu na uroczystości – Dowódcy 21 Batalionu Dowodzenia z Rzeszowa ppłk. Zbigniewowi Pazurze towarzyszył sztandar 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

    Plut. pchor. Alojzy Fros – ur. 5.12.1916 r. w Rybniku w 1937 r.  został powołany do odbycia czynnej służby wojskowej w 21. Dywizji  Piechoty Górskiej i skierowany na Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy w Cieszynie. Po ukończeniu kursu w stopniu plutonowego podchorążego przydzielony do 3. pułku strzelców podhalańskich w Bielsku. W składzie tej jednostki jako dowódca plutonu uczestniczył w zajęciu Zaolzia. W listopadzie 1938 r. zdemobilizowany. W lipcu 1939 r. powołany na ćwiczenia wojskowe do swojego macierzystego pułku.

    W składzie 21. DPG Armii „Kraków” we wrześniu 1939 r. brał udział w wojnie obronnej, od walk obronnych pod Bielskiem do rozbicia tego oddziału pod Tomaszowem Lubelskim. Pan Alojzy Fros uniknął niewoli i powrócił na Śląsk, gdzie został  aresztowany przez Niemców  w Mysłowicach. Do listopada 1939 r. był osadzony w obozie jenieckim Stalag VIII B w Żaganiu, a następnie zwolniony. W ostatnich dniach grudnia 1939 r. w Rybniku wstąpił do konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej (Obwód Rybnik Okręgu Śląsk ZWZ-AK). Początkowo pełnił funkcję oficera broni obwodu, a później dowódcy plutonu. Brał udział w akcjach propagandowych i sabotażowych. W kwietniu 1943 r. w wyniku zdrady i dekonspiracji został aresztowany przez Gestapo w Karwinie. Początkowo osadzony w więzieniach  w Cieszynie i Mysłowicach, w sierpniu 1943 r. uwięziony w KL Auschwitz.  W październiku 1944 r. przeniesiony do KL Oranienburg, a później kolejno do Sachsenhausen i Buchenwaldu. W kwietniu 1945 r. podczas ewakuacji obozu w tzw. „marszu śmierci” udało mu się uciec i dotrzeć do strefy zajętej przez aliantów. W październiku 1946 r. powrócił do Polski. Pracował zawodowo m.in. jako księgowy i rewident w Kopalni Węgla Kamiennego „Jankowice”.

    Był aktywnym działaczem związkowym, społecznym i kombatanckim. W 1959 r. uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 1964 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za pracę zawodową i społeczną. W 2015 r. ukazały się jego wspomnienia zatytułowane „Moja historia”.

    29 lipca 2016 r. był wśród 12 więźniów, którzy spotkali się z Ojcem Świętym Franciszkiem na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Auschwitz.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych