BIP
21 Brygada Strzelców Podhalańskich
Aktualności 21 BSP
V rocznica śmierci podhalańczyka z 1 bsp.
10.06.2018
Obchody V rocznicy śmierci st. chor. Jana Kiepury odbyły się w parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych i na cmentarzu w Racławówce.

Uroczyste obchody rozpoczęły się złożeniem wiązanki kwiatów przed tablicą znajdującą się na terenie 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich, upamiętniającą tragicznie zmarłego Janka. Wiązankę kwiatów złożyła delegacja żołnierzy z kompanii, w której służył chor. Kiepura oraz Starszy Podoficer Dowództwa Batalionu. Następnie wszyscy udali się  na poranną mszę świętą w Parafii pw. Wszystkich Świętych w Zabierzowie. Po mszy świętej celebrowanej przez Kapelana 21 BSP w intencji ŚP. st. chor. Jana Kiepury, wszyscy przemaszerowali na cmentarz w Racławówce, gdzie odmówiono modlitwę w intencji poległego, a kompania honorowa oddała salwę honorową. Punktem kończącym uroczyste obchody V rocznicy śmierci było złożenie wieńców przez dowódcę 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich ppłk Rafała Iwanka i Starszego Podoficera Dowództwa 21. BSP oraz żołnierzy z 2 kompanii zmechanizowanej. Po złożeniu wieńców, został odegrany sygnał  „Śpij Kolego” przez orkiestrę garnizonową z Rzeszowa.

***

10 czerwca 2013 r. st. chor. Jan Kiepura poniósł śmierć w wyniku ran, jakich doznał po wybuchu miny. Jego pluton brał udział w osłonie zespołu amerykańskich saperów, którzy oczyszczali drogę H-1 z min pułapek i materiałów niebezpiecznych. St. chor. Jan Kiepura pełnił służbę wojskową od 2007 roku. Ostatnio zajmował stanowisko dowódcy drużyny w 1. Batalionie Strzelców Podhalańskich, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.


1bsp


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych