BIP
21 Brygada Strzelców Podhalańskich
Aktualności 21 BSP
Przekazanie dowodzenia Garnizonem Jarosław
04.05.2018
Przekazanie obowiązków Dowódcy 14das

W dniu 04 maja 2018 roku na jarosławskim rynku odbył się uroczysty apel z okazji zdania i objęcia obowiązków dowódcy 14 dywizjonu artylerii samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza. Zdającym obowiązki był ppłk Dariusz Słota, który po trzech latach dowodzenia został wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe szefa oddziału w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej, natomiast przyjmującym obowiązki był mjr Wojciech Drapała. Główny punkt uroczystości stanowiło przekazanie sztandaru 14das oraz podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego. Scenariusz uroczystości przedstawiał się następująco:
złożenie meldunku Dowódcy 21 BSP – gen. bryg. Ryszardowi Pietras;
podniesienie Flagi Państwowej i odegranie Hymnu Państwowego;
powitanie gości przez zdającego Dowódcę 14das;
odczytanie rozkazów w sprawie przekazania obowiązków;
ceremonia przekazania obowiązków, wpis do Księgi Pamiątkowej oraz przekazanie Ciupagi Podhalańskiej;
okolicznościowe przemówienia oraz wręczenia wyróżnień;
odegranie „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”;
defilada pododdziałów dywizjonu.

”Dni takie jak ten w życiu żołnierza, a oficera w szczególności, nie należą do rzadkości. W nasz żołnierski los wpisane są powitania i pożegnania, zmiany garnizonów i miejsc pełnienia służby. Ich częstotliwość jednakże nie ma wpływu na to, że jest nam łatwiej, że jest to bez wpływu na nasze emocje czy przychodzi nam to z łatwością. Bynajmniej, a im więcej spotyka nas dobra, szacunku, lojalności, im atmosfera służby jest lepsza, przełożeni są tacy o których każdy podwładny marzy, a podwładni dają ci każdego dnia do zrozumienia, że wykonają każdy twój rozkaz i pójdą za tobą w najgorszy bój, tym jest ciężej. Takim miejscem jest 14 dywizjon artylerii samobieżnej, jarosławski garnizon i 21 Brygada Strzelców Podhalańskich. Niewiele ponad trzy lata temu miałem honor przejąć sztandar tej jednostki z rąk mojego kolegi z roku, ppłk Ryszarda Sugalskiego. Wiedziałem, że to szczególna jednostka, w pełni rozwinięta, ukompletowana, a dowódca jednostki jest jednocześnie dowódcą garnizonu, garnizonu który ma bogate, niemalże stuletnie tradycje. Z perspektywy czasu jednak mogę się przyznać, że nie byłem w pełni świadom wyzwań które przede mną stały. Na szczęście trafiłem na wspaniały zespół ludzi, w pełni zmotywowanych i ukształtowanych żołnierzy i pracowników dywizjonu. Na domiar tego, lokalna społeczność, adwokaci naszych spraw na szczeblach administracji rządowej, lokalne władze wszystkich szczebli, duchowieństwo i  mieszkańcy tej ziemi, w pełni dali mi prędko odczuć, że ich wdzięczność dla naszej służby nie jest dla nich wyłącznie sloganem, a każdy kolejny dzień tylko tę szczególną więź pogłębiał. Kilka dni temu, podczas przyjacielskiego spotkania, powiedziałem tym którzy uczynili mi zaszczyt aby się ze mną pożegnać, że doskonale pamiętam moment mojego pierwszego wystąpienia w gronie sympatyków jarosławskich artylerzystów i dowódców podhalańskich jednostek. (…) Przed chwilą z moich rąk sztandar 14 dywizjonu artylerii samobieżnej przejął pan mjr Drapała, tym samym stałem się już historią tego dywizjonu i garnizonu. Ciężko jest mi wyrazić bez wzruszenia jak dużo to dla mnie znaczy, mam tylko nadzieję że nie ująłem honoru i zasługom moim poprzednikom, żołnierzom dywizjonu i garnizonu.  Żegnając się z wami moi żołnierze i pracownicy, jarosławscy włodarze, sympatycy dywizjonu, duchowni, politycy którzy tak stanowczo wspierali nasze wysiłki na rzecz garnizonu, koledzy dowódcy, z Panem Panie Generale i całą Brygadą, życzę wam przede wszystkim nieustającej pomyślności, zachowania tych wszystkich cech które stanowią o wyjątkowości naszego regionu i stacjonującej tutaj formacji podhalańskiej, aby Fortuna zawsze wam towarzyszyła i nie opuszczało niezawodne zdrowie, ale przede wszystkim abyście umieli połączyć wysiłki na rzecz i chwałę dywizjonu, naszego regionu, Brygady i naszej Ojczyzny.”

Zwieńczeniem uroczystości była defilada, w której udział wzięły:
kompania honorowa 14das pod dowództwem por. Grażyny Michael przy asyście Orkiestry Garnizonu Rzeszów;
kadra 14 dywizjonu artylerii samobieżnej, którą prowadził kpt. Krzysztof Bogacz;
badow pod dowództwem kpt. Tomasza Fołty;
1bas na czele z por. Dominkiem Gajurem;
3bplot pod dowództwem ppor. Radosława Piersiaka;
 klog 21daplot, którą dowodził kpt. Wojciech Boratyn.


 

 

14 das


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych