BIP
21 Brygada Strzelców Podhalańskich
Aktualności 21 BSP
Wojskowy kierowca roku
13.04.2018
Wojskowy kierowca roku.

  

  

  

    Zgodnie z Rozkazem nr 44 Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 06 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu „Wojskowy Kierowca Roku 2018”, na podstawie Rozkazu Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich Nr 23 z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Wojskowy Kierowca Roku 2018” w jednostkach wojskowych Brygady, w dniu 12 kwietnia 2018 r., w oparciu o infrastrukturę szkoleniową 14. dywizjonu artylerii samobieżnej w Jarosławiu, przeprowadzono eliminacje do wieloszczeblowego konkursu RSZ „Wojskowy Kierowca Roku 2018na szczeblu 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.
   Głównym celem konkursu było wyłonienie Najlepszego Kierowcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w roku 2018 oraz reprezentacji Brygady do III etapu konkursu na szczeblu Rodzajów Sił Zbrojnych;

   W ramach eliminacji na szczeblu 21.BSP przeprowadzono następujące konkurencje i sprawdziany:

1)   
W części teoretycznej – test pisemny ze znajomości:

- przepisów ruchu drogowego;

- budowy i eksploatacji pojazdów mechanicznych;

- zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku drogowego;

- wiedzy ogólnej z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

2)    W części praktycznej konkurencję

a)    „SLALOMU”, polegająca na pokonaniu slalomu:

- samochodem średniej ładowności wysokiej mobilności marki STAR-266 z zamontowanym na pojeździe naczyniem z wodą na czas;

- samochodem ciężarowo – osobowym wysokiej mobilności marki HONKER z zamontowaną piłeczką tenisową na uwięzi na czas;

b)    „ZWROTNOŚCI”, polegająca na pokonaniu wyznaczonego odcinka trasy i parkowaniu pojazdu (przodem, tyłem oraz bokiem) w/w pojazdami.

    Do konkursu na szczeblu 21.BSP przystąpiło 18 kierowców – reprezentantów batalionów (dywizjonów) 21.BSP, wyłonionych w drodze przeprowadzonych eliminacji w I etapie na szczeblach pododdziałów.

W wyniku rywalizacji, tytuł „Wojskowego Kierowcy Roku 2018” na szczeblu 21. Brygady Strzelców Podhalańskich zdobył reprezentant 21. batalionu dowodzenia:

- st. szer. Mariusz SZCZEPEK

II miejsce zdobył kierowca 21. batalionu logistycznego:

- st. szer. Michał GROSZEK

w/w laureaci konkursu będą reprezentowali 21.BSP podczas III etapu konkursu na szczeblu Rodzajów Sił Zbrojnych.

III miejsca zdobył kierowca  5. batalionu strzelców podhalańskich:

- st. szer. Paweł TRZYNA,

Wszyscy laureaci Brygadowych eliminacji konkursu zostali uhonorowani Dyplomem Dowódcy Brygady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych