BIP
21 Brygada Strzelców Podhalańskich
Aktualności 21 BSP
Konkurs
19.01.2018
Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów oraz środowisk polonijnych Przywrócić głos niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii.

   
    W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu po raz trzeci organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów oraz środowisk polonijnych Przywrócić głos niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii.
    Konkurs ma na celu upamiętnienie postaci gen. brygady pilota Stanisława Skalskiego jednego z najwybitniejszych  polskich pilotów myśliwskich II wojny światowej, bohatera bitwy o Anglię; postaci ks. ppłk. Jana Leona Ziółkowskiego ostatniego kapelana Kozielska zamordowanego w Katyniu; postaci gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego dowódcy zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego; oraz 100 - lecia Polskiego Lotnictwa Wojskowego i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
    Współorganizatorem Konkursu jest: 21. Brygada Strzelców Podhalańskich  im. gen. Mieczysława Boruty - Spiechowicza z Rzeszowa, 1. Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania Kraków – Balice im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego, Aeroklub Nowy Targ, Aeroklub Podhalański Nowy Sącz oraz Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego
    Komitet  Honorowy tworzą: Stanisław Karczewski Marszałek Senatu RP, Anna Paluch Poseł RP, Jan Hamerski Senator RP, Ryszard Legutko Poseł PE, dr Dominik Smyrgała Podsekretarz Stanu MON, kpt. inż. Jan Jastrzębski Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych, Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty, Marek Jędraszewski Arcybiskup Metropolita Krakowski, Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego, Andrzej Jeż Biskup Tarnowski, Piotr Duda Przewodniczący NSZZ Solidarność, prof. dr hab. Janina Marciak- Kozłowska, dr n. med. Alicja Moszczyńska – Kowalska, Ryszard Nowak Prezydent Nowego Sącza.
Patronat edukacyjny: IPN
    Partnerzy konkursu: Oficyna Wydawnicza  Aurora z Warszawy, Wydawnictwo Buk z Białegostoku, Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii.

    Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie(do wyboru) pracy multimedialnej, plastycznej lub modelarskiej poświęconej legendarnemu pilotowi gen. bryg. Stanisławowi Skalskiemu, ks. ppłk. Janowi Leonowi Ziółkowskiemu lub postaci gen. broni Józefowi  Dowbor-Muśnickiemu
    Dla laureatów konkursu jak co roku przewidziano atrakcyjne nagrody.

    Informacje dotyczące przebiegu i wyników konkursu będą sukcesywnie zamieszczane na stronach:
www.sp21sacz.edu.pl           
http://sp21sacz.edu.pl/?p=12451
www.kuratorium.krakow.pl (zakładka Konkursy i turnieje)
https://kuratorium.krakow.pl/przywrocic-glos-niezlomnym-nieobecnym-na-lekcjach-historii-ogolnopolski-konkurs-dla-uczniow-szkol-podstawowych-i-dotychczasowych-gimnazjow-oraz-srodowisk-polonijnych/
.
 
    Szkoła zgłasza udział w konkursie do 28 lutego 2018 r.
 
 
    Szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu.

Oficer Prasowy 21.BSP


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych