BIP
21 Brygada Strzelców Podhalańskich
Aktualności 21 BSP
Pamięci patrona 21 BSP - gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza.
13.10.2017
Od wielu lat, 13 października delegacja Strzelców Podhalańskich 21 BSP tradycyjnie upamiętnia rocznicę śmierci patrona brygady gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza.

    Także w tym roku, w skromnej uroczystości z okazji 32. rocznicy śmierci generała, udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych w osobach wicestarosty tatrzańskiego Jerzego Zacharko oraz wiceburmistrza Zakopanego Wiktora Łukaszczyka. Wśród przybyłych była także młodzież zakopiańskiej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka wraz z Dyrektorem Mirosławem Sperą oraz przedstawiciele mediów regionalnych.

    Przybyłych na spotkanie przy Kwaterze Legionowej Cmentarza przy ul. Nowotarskiej w Zakopanem powitał Dowódca 21 BSP płk Ryszard Pietras. Dowódca brygady podkreślił konieczność upowszechniania i pielęgnowania pamięci o życiu generała jako wybitnego dowódcy i człowieka, ale przede wszystkim wzoru męstwa i patriotyzmu, dla współczesnych podhalańczyków i dzisiejszej młodzieży. W dalszej kolejności, przedstawiono najważniejsze fakty z drogi życiowej i dokonania generała. Wicestarosta Tatrzański Jerzy Zacharko przypomniał również zasługi gen. Spiechowicza w tworzeniu zakopiańskiej "Solidarności". Delegacja dowództwa 21 BSP i młodzież szkolna wysłuchała też podziękowań Wiceburmistrza Zakopanego Wiktora Łukaszczyka, który jako gospodarz miasta nie szczędził słów uznania dla Strzelców Podhalańskich i młodzieży za dzieło kultywowania tradycji i pamięci o generale. W spotkaniu tym już tradycyjnie wzięła udział Pani Bożena Solańska - Radna Rady Miasta Zakopanego aktywna propagatorka historii Kurierów Tatrzańskich i sympatyczka rzeszowskich podhalańczyków. Zebrani uczcili pamięć generała Spiechowicza minutą ciszy oraz składając wiązanki i zapalając znicze pamięci.  

    Wizyta Podhalańczyków na czele z Dowódcą brygady płk. Ryszardem Pietrasem na tej zakopiańskiej nekropolii, kolejny raz wpisała się w proces kultywowaniu pamięci o naszych patronach i bohaterach tradycji wojsk górskich oraz umacniania związków z "Bliższą Ojczyzną" – Podhalem.

    Generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz, żołnierz czterech wojen, 7 więzień i obozów jenieckich oraz symbol trwałości idei niepodległego państwa polskiego, swój epizod służby podhalańskiej rozpoczął w 1934 roku, obejmując dowodzenie 22 Dywizją Piechoty Górskiej w Przemyślu. Na tym stanowisku w 1936 roku otrzymał nominację generalską. Zmarł w Zakopanem w wieku 91 lat. 

Artur Surmacz


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych