BIP
21 Brygada Strzelców Podhalańskich
Aktualności 21 BSP
Przysięga wojskowa w Kłodzku
14.06.2017
W środę, 14 czerwca br., żołnierze służby przygotowawczej szkolący się w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej, złożyli uroczystą przysięgę wojskową.

    Żołnierzy i zaproszonych gości, wśród których były władze miasta i powiatu Kłodzko, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze szczepu ZHP „Zawisza Czarny” oraz młodzież i opiekunowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku, powitał zastępca dowódcy 22 kbpg  mjr Marcin Sudek. Wokół placu apelowego zgromadziły się również tłumy szczególnych gości, czyli rodziny i bliscy przysięgających żołnierzy, dla których było to ważne wydarzenie.

    Dla każdego żołnierza słowa roty przysięgi zawierają wartości uniwersalne, które należy traktować, jako najważniejszy drogowskaz. Pamiętajcie, że przysięga wojskowa to nie tylko uroczystość - przede wszystkim jest to akt ślubowania, to wyraz waszego patriotyzmu oraz najwyższego zobowiązania wobec ojczyzny i Narodu Polskiego. Dumnie nosząc mundur z biało – czerwoną flagą każdego dnia musicie godnie reprezentować wartości oraz ideały, o które walczyły kolejne pokolenia Polaków. - takimi słowami mjr Sudek zwrócił się do składających przysięgę żołnierzy. Wyrażam przekonanie, że słowa roty przysięgi weźmiecie sobie głęboko do serca i będą one odtąd stanowić dla was podstawowe wytyczne do dalszej służby w jednostkach wojskowych. – podsumował major.

    W obecności przełożonych, zaproszonych gości i swoich rodzin żołnierze służby przygotowawczej wypowiedzieli słowa roty przysięgi wojskowej. Zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar 22 kbpg dostąpili wyróżnieni żołnierze:

- szer. elew Michał Jachym

- szer. elew Radosław Pietraszko

- szer. elew Szymon Król

- szer. elew Artur Borkowski.


    Ks. ppłk rez. Edward Olech udzielając błogosławieństwa nowo zaprzysiężonym żołnierzom przypomniał, że słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna” zobowiązują do godnej postawy, patriotyzmu i głębokiej wiary w Boga, gdyż te wartości sprawiają, że żołnierz jest prawdziwym obrońcą narodu.

    Żołnierze, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem w czasie szkolenia oraz osiągnęli wysokie wyniki zostali wyróżnieni  trzydniowym urlopem nagrodowym :

- szer. elew Radosław Pietraszko

- szer. elew  Przemysław Gach

- szer. elew Szymon Król

- szer. elew Michał Jachym

- szer. elew Zbigniew Kozioł

    W okresie szkolenia podstawowego najlepsze wyniki szkoleniowe osiągnął szer. elew Radosław Pietraszko. W związku z tym dowódca 22 kbpg złożył gratulacje jego rodzicom wręczając im list gratulacyjny oraz pamiątkowy ryngraf.

     Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów. Maszerującym pododdziałom przygrywała Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia.

Po defiladzie zgromadzeni goście, młodzież szkolna, żołnierze i pracownicy wojska zostali zaproszeni na żołnierski poczęstunek oraz pokaz sprzętu i uzbrojenia wystawionego przez żołnierzy z Kłodzka.

 

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam

służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,

bronić jej niepodległości i granic.

Stać na straży Konstytucji,

strzec honoru żołnierza polskiego,

sztandaru wojskowego bronić.

Za sprawę mojej Ojczyzny,

w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić.

Tak mi dopomóż Bóg.”
Dorota Kuś


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych