BIP
21 Brygada Strzelców Podhalańskich
Aktualności 21 BSP
Ćwiczenie podhalańczyków pk. PANTERA-17 rozpoczęte.
05.06.2017
W 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich rozpoczęło się kilkudniowe ćwiczenie dowódczo-sztabowe na mapach pod kryptonimem Pantera-17. Żołnierze ćwiczą w Rzeszowie na terenie 21 Batalionu Dowodzenia.

    Ćwiczenie pod kryptonimem Pantera-17 rozpoczęło się 5 czerwca br. Uroczyście otworzył je dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk Ryszard Pietras, który jest kierownikiem ćwiczenia. Działamy w warunkach bojowych – podkreślił już na wstępie Pułkownik.

    Tematem tegorocznej „Pantery” jest planowanie, organizowanie i prowadzenie obrony siłami wydzielonymi do zgrupowania operacyjnego.

    Kierownictwo ćwiczenia stanowi dowództwo brygady, a głównymi ćwiczącymi pododdziałami są podległe jednostki: 22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej z Kłodzka oraz 21 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej z Jarosławia.

    Tło taktyczne ćwiczenia zbliżone jest do współczesnych konfliktów. Zakłada  hipotetyczny scenariusz rozwoju międzynarodowej sytuacji kryzysowej umiejscowiony w aplikacyjnym środowisku geopolitycznym, w następstwie którego doszło do konieczności użycia sił zbrojnych. Wybucha konflikt lokalny, w który zaangażowane są dwie strony: Wislandia oraz Monda. Podłożem konfliktu są roszczenia do eksploatacji wykrytych złóż gazu i ropy w przygranicznej części Wislandii, której żołnierzami są między innymi podhalańczycy.

    Głównym celem ćwiczenia jest doskonalenie umiejętności planowania i kierowania działaniami przez osoby funkcyjne. Pantera-17 jest także weryfikacją i kontynuacją innych ćwiczeń i treningów, jak San-17, Sawa oraz Nysa, w czasie których wypracowano już pewne warianty działania wojsk.

    Pantera-17 ma także wymiar międzynarodowy, gdyż ćwiczące pododdziały wspomagane są wiedzą i doświadczeniem grupy żołnierzy amerykańskich. Ćwiczenie zakończy się 9 czerwca 2017 roku.

kpt. Konrad Radzik


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych