BIP
21 Brygada Strzelców Podhalańskich
Aktualności 21 BSP
Awanse i pożegnania z podhalańczykami
08.05.2017
Żołnierze i pracownicy dowództwa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich pożegnali oficerów, którzy z jednoczesnym awansem na wyższe stopnie wojskowe rozpoczynają służbę w 3 Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

    Pożegnanie oficerów odbyło się w Sali Tradycji 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Kolegów pożegnali żołnierze i pracownicy wojska z dowództwa brygady na czele z z-cą dowódcy płk. dypl. Jarosławem Mokrzyckim. Do pożegnania przy sztandarze brygady stanęli: ppłk Tomasz Poninkiewicz- szef Sekcji Operacyjnej w brygadzie, ppłk Janusz Leżoń – z-ca dowódcy 1 Batalionu Czołgów oraz mjr Grzegorz Rudnicki i mjr Krzysztof Wydrzyński – dowódcy kompanii z 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich.

    Gościem honorowym w czasie pożegnania był dowódca 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Arkadiusz Mikołajczyk, który jednocześnie przyjmował oficerów w szeregi Obrony Terytorialnej. Podpułkownicy Poninkiewicz i leżoń zostali wyznaczeni na stanowiska dowódców batalionów w 3 PBOT, natomiast nowo mianowani majorowie zostali zastępcami dowódców batalionów.

    Pułkownik Mokrzycki podziękował żołnierzom za służbę w brygadzie, a wraz z ciepłymi słowami wręczył odchodzącym pisemne podziękowania. Opuszczający szeregi dowództwa brygady ppłk Poninkiewicz otrzymał także statuetkę „Harnasia”.

     Ppłk Tomasz Poninkiewicz swą służbę wojskową rozpoczął w 1993 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej im. T. Kościuszki we Wrocławiu. W swej drodze wojskowej służył między innymi w 1 Batalionie Czołgów w Żurawicy oraz dowództwie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, gdzie ostatnio piastował stanowisko szefa Sekcji Operacyjnej. Pułkownik jest weteranem misji zagranicznych w Kosowie, Iraku i Afganistanie.

kpt. Konrad Radzik


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych