BIP
21 Brygada Strzelców Podhalańskich
Aktualności 21 BSP
Saperzy w Nisku mają nowego dowódcę
07.04.2017
Podpułkownik Grzegorz Grobel objął stanowisko dowódcy 16 Tczewskiego Batalionu Saperów w Nisku. Uroczysty apel z okazji zdania i objęcia obowiązków z udziałem dowódcy 21 BSP płk. Ryszarda Pietrasa odbył się 7 kwietnia 2017 roku.

 
    Zgodnie z rozkazem Dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Grzegorz Grobel, który przybył do Niska z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, został dowódcą 16 Tczewskiego Batalionu Saperów w Nisku – jednostki wojskowej wchodzącej w skład 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Ceremonia zdania i objęcia obowiązków odbyła się 7 kwietnia 2017 roku w kompleksie koszarowym w Nisku przy ul. Sandomierskiej. Nowemu dowódcy saperów obowiązki przekazał major Radosław Podolski - zastępca dowódcy, który dowodził batalionem po odejściu ze służby, wcześniejszego dowódcy -  ppłk. Mariana Szymuli. 

    Nowego dowódcę batalionu przedstawił zebranym przełożony – dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk. Ryszard Pietras, który na zakończenie powiedział:   „Żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej, chce powiedzieć ze dostajecie dobrego dowódcę” . Pułkownik Pietras podziękował także majorowi Podolskiemu, za godne i profesjonalne pełnienie obowiązków.

    W uroczystości oprócz pododdziałów jednostki w Nisku, udział wzięło wielu znamienitych gości. Żołnierzom towarzyszyli przedstawiciele władz samorządowych, dowódcy jednostek wojskowych podhalańczyków, przedstawiciele służb mundurowych oraz rodzina obejmującego dowódcy.

    Kulminacyjnym momentem uroczystości było przekazanie sztandaru 16 Tczewskiego Batalionu Saperów oraz przechodniej ciupagi jako symbolu władzy podhalańskiej, którą posiadają dowódcy wszystkich jednostek brygady.

    Nowy dowódca batalionu powiedział do swoich żołnierzy: „Jestem świadom że zadań szkoleniowych oraz innych wyzwań stojących przed nami jest wiele, jednak spokojnie i z optymizmem patrzę w przyszłość, ponieważ wiem, że przełożeni powierzyli mi zadanie dowodzenia profesjonalistami, ludźmi z olbrzymią wiedza specjalistyczna oraz doświadczeniem zdobytym w kraju i poza jego granicami”.

* * *

   ppłk mgr inż. Grzegorz Grobel (ur. 23 maja 1970 r. w Stalowej Woli). Uczęszczał do Publicznej Szkoły Podstawowej w Radomyślu n/Sanem, a następnie do Technikum Budowlanego w Stalowej Woli, które ukończył w 1990 roku.Służbę wojskową rozpoczął 24 września 1991 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Inżynierii Wojskowej we Wrocławiu. Po promocji na pierwszy stopień oficerski, w czerwcu 1995 roku, został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu kafaróww 12 Pułku Komunikacyjnym Ziemi Niżańskiej w Nisku, a w lutym 1998 roku na stanowisko dowódcy kompanii budowy podpór w tymże pułku.

W latach 2001-2003 studiował w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Od 2003 roku do 2007 roku oficer w Terenowym Aparacie Mobilizacyjnym w 12 Ośrodku Przechowywania Sprzętu w Nisku. We wrześniu 2007 roku, został wyznaczony do pełnienia służbyw Centralnej Grupie Wsparcia Współpracy Cywilno- Wojskowej w Kielcach, na stanowisku dowódca zespołu specjalistów infrastruktury cywilnej. Od maja do października 2008 roku dowodził Grupą Wsparcia CIMIC w ramach III zmiany PKW Afganistan, a po powrocie wyznaczony został do Polskiej Grupy Bojowej Unii Europejskiej .

W kwietniu 2010 roku objął stanowisko specjalisty w Szefostwie Inżynierii Wojskowej w Warszawie. Od sierpnia 2013 roku do 2016 roku pełnił służbę w Oddziale Inżynierii Euro korpusu w Strasburgu (Francja), na stanowisku oficera ds. infrastruktury operacyjnej. Od 2016 do 2017 roku szef sekcji szkolenia w Zespole Rozminowania w Centrum  Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych.

Od 07 kwietnia 2017 roku dowódca 16 Tczewskiego Batalionu Saperów w Nisku.

kpt. Konrad Radzik


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych