BIP
21 Brygada Strzelców Podhalańskich
Aktualności 21 BSP
Karpatczycy z Kłodzka poszli w pole
09.02.2017
W Ośrodku Szkolenia Poligonowego w Żaganiu rozpoczęło się szkolenie poligonowe pododdziałów 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka.

    Od poniedziałku 6 lutego br. trwa szkolenie poligonowe pododdziałów 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka, jednostki 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Zgodnie z Planem zasadniczych przedsięwzięć batalionu, rotacyjnie, do końca lutego przeszkolonych zostanie blisko 600 żołnierzy, w tym także żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.

    Tuż po rozpoczęciu szkolenia, w punkcie kierowania szkoleniem dowódca batalionu ppłk dypl. Piotr Rupa przekazał szkolącym się dowódcom i osobom funkcyjnym ostatnie uwagi i wskazówki. Określił priorytety i przedstawił założone cele. Ruszyło szkolenie.

    Przez najbliższe tygodnie żołnierze zostaną sprawdzeni z elementów taktyki. Odbędą strzelania przygotowawcze, szkolne i bojowe.  Do dyspozycji będą mieć etatową broń i wyposażenie, bojowe wozy piechoty, moździerze, sprzęt zabezpieczenia dowodzenia i zabezpieczenia logistycznego. Żołnierze będą spędzać w polu ponad dziesięć godzin realizując głównie szkolenie taktyczne i ogniowe. Kolejne godziny to obsługa sprzętu i regeneracja sił.

    „Rozpoczęte zimowe zgrupowanie poligonowe będzie intensywnym wysiłkiem, zarówno fizycznym, jak i psychicznym w nierozpieszczających warunkach polowych. Dla dowódców i ich żołnierzy będzie to rodzaj testu, sprawdzian wiedzy i umiejętności nabytych podczas zajęć programowych w garnizonie”. Tak podsumował rozpoczynający się poligon dowódca 22 kbpg  - ppłk Piotr Rupa.

 

 

    „Punktem ciężkości szkolenia i wychowania są przeżycia. Im więcej będą one zbliżone do potrzeb walki, im bardziej będą wytwarzały stan psychiczny zbliżony do wojennych, tym szkolenie i wychowanie będzie wartościowsze. Przeżycia muszą zawierać w sobie przeciwieństwa. Musza być raz ciężkie i dolegliwe, trudne do zniesienia, to znów miłe, pogodne i krzepiące. Służba musi dać żołnierzowi przeżycia silne, gdyż tylko takie pozostaną w jego duszy na całe życie.”

Cytat: Instrukcja Szkolenia Kawalerii – Ministerstwo Spraw Wojskowych 1937.

por. Damian Antonik


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych