BIP
21 Brygada Strzelców Podhalańskich
Aktualności 21 BSP
Podhalańczycy w ćwiczeniu studyjnym pk. GÓRY-17
30.01.2017
Podhalańczycy korzystając z zaproszenia Akademii Sztuki Wojennej wzięli udział w ćwiczeniu pk. Góry 17, w którym ćwiczyli wspólnie z słuchaczami uczelni.

    Ćwiczenie Góry 17 zorganizowane było przez Wydział Wojskowy ASW. Tematem ćwiczenia było „Działania taktyczne Brygady w terenie górzystym”, a celem pogłębienie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej z zakresu rozwiązywania problemów taktycznych związanych z prowadzeniem działań w terenie górzystym.

    Ćwiczenie realizowane było dwuetapowo. Pierwszy etap realizowany był stacjonarnie w murach Akademii, natomiast drugi w terminie 23-28 stycznia – jako studium terenowe w Bieszczadach.

    Podczas ćwiczenia w roli mentorów i członków zespołu badawczego kadrę Akademii wspierali oficerowie Komendy Głównej i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, którzy służyli wiedzą ekspercką z zakresu roli i działań  w ochronie granicy państwa w okresie kryzysu i wojny.

    Równolegle ze studentami Wydziału Wojskowego ćwiczyli także żołnierze sztabu i jednostek 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, ich pracą kierował Szef Szkolenia 21 BSP ppłk Tomasz Gdak.

   W ćwiczeniu wykorzystywany był System Wspomagania Dowodzenia C3IS „Jaśmin”, który umożliwia zarządzanie polem walki poprzez zobrazowanie sił własnych i przeciwnika, stwarzając tym samym warunki do rozwoju świadomości sytuacyjnej oraz sprawnego planowania, organizowania i prowadzenia działań bojowych.kpt. Konrad Radzik


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych