BIP
21 Brygada Strzelców Podhalańskich
Honorowi Podhalańczycy - wykaz

HONOROWI PODHALAŃCZYCY

 

 

 

 

1994
gen. dyw. Zenon Bryk - Dowódca KOW
dr inż. Mieczysław Janowski - Prezydent Rzeszowa

 

 

 

 

1995
dr inż. Zbigniew Sosnowski - Prezes Agencji Rolnej Skarbu Państwa
dr Andrzej Karkoszka - Wiceminister Obrony Narodowej Sekretarz Stanu MON

 

 

 

 

1996
ks. bp. Józef Gucwa - Biskup Diecezji Tarnowskiej - Żołnierz 1 psp AK

 

 

1997
Aleksander Kwaśniewski - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Leonid Danyłowicz Kuczma - Prezydent Ukrainy
Valdas Adamkus - Prezydent Litwy
ks. bp. gen. dyw. Leszek Sławoj Głódź - Biskup Polowy WP
gen. bryg. Piotr Makarewicz - Szef Sztabu KOW
Marek Dukaczewski - Podsekretarz Stanu MON
gen. bryg. Zbigniew Walczewski - Szef Logistyki KOW
dr Kazimierz Surowiec - Wojewoda Rzeszowski
Zdzisław Siewierski - Wicewojewoda Rzeszowski
Andrzej Smyka - Przewodniczący Rady Miasta Jasła
Andrzej Czarnecki - Burmistrz Jasła

 

 

1998
Karol Wojtyła - Papież Jan Paweł II
dr Janusz Onyszkiewicz - Minister Obrony Narodowej
Robert Lipka - Wiceminister Obrony Narodowej
gen. broni Zbigniew Zalewski - Dowódca Wojsk Lądowych
gen. bryg. Stanisław Czepielski - Szef Wojsk Obrony Przeciwlotniczej DWLąd
dr Zbigniew Skoczylas - Doradca Ministra Obrony Narodowej
dr Józef Górny - Poseł RP
Józef Frączek - Senator RP
Zbigniew Sieczkoś - Wojewoda Rzeszowski
dr Janusz Smulski - Wiceprezydent Rzeszowa
Roman Zimke - Prezydent Krosna
płk dypl. Jan Wojtyna - Komendant WKU Rzeszów
płk dypl. Józef Mroczka - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Rzeszów
Jan Gajdek - Wójt Gminy Boguchwała
dr Wincenty Galica - bratanek gen. bryg Andrzeja Galicy, twórcy wojsk podhalańskich
Władysław Kyc - Przewodniczący Zarządu ZAPEL Boguchwała
płk rez. Bolesław Martowicz - Członek Zarządu  Głównego ZBŻZ
Sławomir Michalski - Przewodniczący Rady Miasta Strzyżowa
Marek Śliwiński - Burmistrz Strzyżowa
Stanisław Zając - Wicemarszałek Sejmu RP
Elżbieta Markowicz - Sędzia Trybunału Stanu
Henryk Szczęch - Prezes ZCP IZA
Janusz Fiejdasz - Prezes ZM HERMAN
Edward Rzeźnik - Dyrektor VAN-PUR

 

 

1999
gen. bryg. Zygmunt Sadowski - Dowódca KPZ
Bogdan Rzońca - Marszałek Województwa Podkarpackiego
dr inż. Andrzej Szlachta - Prezydent Rzeszowa
Tadeusz Cebulak - Prezes Zarządu WSK-PZL Rzeszów
płk rez. Władysław Szopa - Członek Zarządu ZBŻZ
płk dypl. Andrzej Spirydowicz - Szef Kadr Dowództwa Wojsk Lądowych
Andrzej Haehne - Dyrektor Silston s.c.
ks. bp. dr Kazimierz Górny - Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej
gen. bryg. Walerian Sowa - Szef Logistyki Wojsk Lądowychpłk dypl. Krzysztof Szymański - Zastępca Szefa Logistyki Wojsk Lądowych
płk mgr Janusz Wawrzynów - Szef Techniki Wojsk Lądowych

 

 

2000
Marek Siwiec - Sekretarz Stanu Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
płk mgr Jerzy Krzyżanowski - Szef Finansów Dowództwa Wojsk Lądowych
ks. kardynał Franciszek Macharski - Arcybiskup Metropolita Krakowski
Tadeusz Marek - Burmistrz Strzyżowa
Jan Gąsienica-Walczak - Wójt Gminy Biały Dunajec
Andrzej Kruczek - Przewodniczący Rady Miejskiej Strzyżowa
Wit Karol Wojtowicz - Dyrektor Muzeum Zamku w Łańcucie
płk dypl. Zdzisław Hagemajer - Szef Oddziału Dowództwa Wojsk Lądowych

 

 

2001
gen. dyw. Mieczysław Stachowiak - Dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego
gen. maj. Bantz John Craddoc - Dowódca 1 DP Big Red One US ARMY

 

 

2002
ks. prałat Tadeusz Juchas - Proboszcz Sanktuarium Ludźmierskiego

 

 

2003
Tadeusz Pokrzywa - Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie
Jan Kraczek - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
gen. maj. Oleksandr Fedorow - Minister Obrony Ukrainy
nadinsp. Józef Jedynak - Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji

 

 

2004
dr inż. Janusz Dawidziuk - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
Andrzej Gąsienica-Makowski - Starosta Tatrzański
gen. bryg. Henryk Majchrzak - Podkarpacki Komendant Straży Granicznej
Jan Kurp - Wojewoda Podkarpacki
Tadeusz Ferenc - Prezydent Rzeszowa
płk Andrzej Malinowski - Zastępca Dowódcy 1 WDZ
gen. broni. Edward Pietrzyk - Dowódca Wojsk Lądowych
gen. broni Mieczysław Bieniek - Dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego
gen. dyw. Piotr Czerwiński - Dowódca 1 WDZ

 

 

2005
Leszek Deptuła - Marszałek Województwa Podkarpackiego
Jerzy Szmajdziński - Minister Obrony Narodowej
Społeczeństwo Podkarpacia

 

 

2006
Piotr Przytocki - Prezydent Krosna
Zygmunt Kachlik - Prezes Związku Żołnierzy AK w Krośnie
Robert Choma - Prezydent Przemyśla
nadinsp. Dariusz Biel - Podkarpacki Komendant Policji
Andrzej Szarek - Prezes ZM SZAREK
Marian Szarek - Prezes ZM SZAREK
ks. prałat płk Tomasz Anisiewicz - Kapelan Garnizonu Rzeszów
gen. broni Waldemar Skrzypczak - Dowódca Wojsk Lądowych

 

 

2007
Wiesław Pirożek - Burmistrz Radymna
ks. kmdr Leon Szot - Kanclerz Kurii Polowej WP
ks. płk Robert Mokrzycki - Proboszcz Katedry Polowej WP
ks. abp. Stanisław Dziwisz - Arcybiskup Metropolita Krakowski
ks. bp gen. dyw. Tadeusz Płoski - Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego
prof. Stanisław Hodorowicz - Rektor PWSZ w Nowym Sączu
Janusz Majcher - Burmistrz Zakopanego
Marek Fryźlewicz - Burmistrz Nowego Targu
Maria Kurowska - Burmistrz Jasła
gen. dyw. Fryderyk Czekaj - Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego
dr Andrzej Zapałowski - Poseł Parlamentu Europejskiego
Stanisław Ożóg - Poseł RP
Wojciech Pomajda - Poseł RP
Jan Tomaka- Poseł RP
Tadeusz Cieślik - Prezes CIVIX
prof. Roman Fedan - Rektor WSZ w Jarosławiu
Józef Czwerynko - Nadleśniczy ds. Łowieckich w Birczy

 

 

2008
Bogdan Klich - Minister Obrony Narodowej
gen. dyw. Tadeusz Buk - Dowódca 1 WDZ
Mirosław Karapyta - Wojewoda Podkarpacki
ks. prałat mjr Andrzej Surowiec - Kapelan Garnizonu Jarosław
insp. Józef Gdański - Komendant Wojewódzki Policji
dr Wojciech B. Moś - Kustosz Muzeum Górnośląskiego
Zbigniew Kopczak - Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza
Jerzy Kamiński - Prezes Firmy W.L. GORE
Franciszek Sagan - Prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy AK
ppłk Ignacy Sanak - oficer ordynansowy gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza

 

 

2009
Zygmunt Cholewiński - Marszałek Województwa Podkarpackiego
ppłk rez. Kazimierz Gałka - Kierownik Klubu Garnizonowego
Roman Leśniak - Prezes Zarządu ZPE ZAPEL
ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski - Prorektor Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego
Marek Strączek - Inspektor Związku Strzeleckiego „Strzelec”
kpt. w st. spocz. Stanisław Sudyka - Żołnierz AK Kawaler Orderu Virtuti Militari
Andrzej Wyczawski - Burmistrz Jarosławia
nadkom. Marian Majowicz - Prezes Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA

 

 

2010
gen. bryg. Ryszard Jabłoński - Dowódca 1 WDZ
Henryk Wolicki - Wiceprezydent Rzeszowa
Robert Godek - Starosta Strzyżowski
ppłk Sławomir Chłopik - Kierownik 21 RWT
Krzysztof Balda - Starosta Kłodzki

 

 

2011
gen. broni Zbigniew Głowienka - Dowódca Wojsk Lądowych
Tomasz Kulesza - Poseł RP
Małgorzata Chomycz - Wojewoda Podkarpacki
ks. prałat dr Piotr Mierzwa - Dyrektor Poligrafii WSD w Rzeszowie
Konrad Dudek - Redaktor TVP Rzeszów
Kazimierz Smolak - Prezes ZM EKO-SMAK

 

 

2012
prof. dr hab. Stanisław Koziej - Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Władysław Ortyl - Senator RP - Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej
gen. broni Edward Gruszka - Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych
Marek Jastrzębski - Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie
Zygmunt Krupa - Prezes PPHU BORIMEX

 

 

2013
generał Mieczysław Cieniuch - Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Stanisław Sienko - Wiceprezydent Rzeszowa
płk Zbigniew Winiarski - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
Adam Halwa - Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu
dr Paweł Skawiński - Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
Jerzy Perec - Prezes Zarządu ECO-RES

 

 

2014
gen. broni pil. Lech Majewski - Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
ks. bp Edward Białogłowski - Biskup Pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej  
nadinsp. Zdzisław Stopczyk – Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji
nadbryg. Bogdan Kuliga - Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
rotmistrz kaw. ochot. Jan Urban - Dowódca Szwadronu Podkarpacie  
Jerzy Kudła - Prezes FH „Łożyska”
Karsten Klepsvik -  Ambasador Królestwa Norwegii
Związek Podhalan w Polsce

 

 

2015
Bronisław Komorowski – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Janusz A. Barowicz – Dyrektor Generalny European Office
Zbigniew Bednarczyk – Prezydent Przemyskiego Klubu Fajki - Mistrz Fajkarstwa
kpt. Andrzej Kufel – Kapelmistrz Orkiestry Wojskowej - Rzeszów
Wacław Ochota – Prezes Szkoły Jazdy „Wiraż”
prof. Marta Wierzbieniec -  Dyrektor Filharmonii Podkarpackiej

 

 

2016
Jan Wątroba – Biskup Rzeszowski
Andrzej Skupień – Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan

 

 

 

 

2017

gen. bryg. Wojciech Grabowski - Inspektor Wojsk Lądowych DG RSZ
prof. dr hab. Grzegorz Ostasz - Prorektor Politechniki Rzeszowskiej
dr Jerzy Majka - Kustosz Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego
Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski
Piotr Bąk - Starosta Tatrzański
ks. ppłk Władysław Maciej Kozicki - Kapelan Garnizonu Rzeszów
Waldemar Paluch - Burmistrz Jarosławia
 
2018
ks. abp. Adam Szal - Metropolita Przemyski
Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki
gen. broni Jarosław Mika - Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
gen. bryg. Jarosław Kraszewski - Dyrektor DZSZ w BBN
Leszek Dorula - Burmistrz Zakopanego
Bogdan Kaczmar - Dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
Dariusz Iwaneczko - Dyrektor IPN w Rzeszowie
Krzysztof Szczepaniak - Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych