BIP
21 Brygada Strzelców Podhalańskich
Starszy Podoficer Dowództwa

 Starszy Podoficer Dowództwa

21 Brygady Strzelców Podhalańskich

im. gen. bryg. Mieczysława Ludwika Boruty–Spiechowicza

st. chor. sztab. Andrzej LOZIA

 

    st. chor. sztab.  Andrzej LOZIA urodził się w 1972 roku w Pińczowie. Jest absolwentem Szkoły Chorążych Wojsk Zmechanizowanych w Poznaniu, którą ukończył 1994 roku. Po ukończeniu Szkoły Chorążych rozpoczął służbę w 21 kompani rozpoznawczej w Rzeszowie, gdzie w latach 1994 - 2012 pełnił obowiązki na stanowisku  szefa kompanii. W tym czasie w latach 2005-2006 skierowany zosał do służby w ramach V zmiany PKW  w Iraku, a w latach 2009-2010 w ramach VI zmiany PKW ISAF w Afganistanie.

    W  dniu 18 grudnia 2012 roku wyznaczony został na stanowisko Pomocnik Dowódcy ds. Podoficerów w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich i mianowany na stopień starszego chorążego. W trakcie służby ukończył wiele kursów i szkoleń związanych z działaniem w terenie górskim. Jest instruktorem wspinaczki i surwiwalu.

    Interesuje się wspinaczką, narciarstwem, nurkowaniem i strzelectwem sportowym.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych