BIP
21 Brygada Strzelców Podhalańskich
Strona BIP 21 BSP
Witamy na stronie

BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
21 Brygady Strzelców Podhalańskich     Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) 21 BSP jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.
     Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;
• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
• Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;
• Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych