BIP
21 Brygada Strzelców Podhalańskich
dla kandydatów

Zostań żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych, a w przyszłości zawodowym

 

    Jeśli jesteś pełnoletni, po kwalifikacji wojskowej i pragniesz w przyszłości zostać żołnierzem zawodowym lub żołnierzem rezerwy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych proponujemy odbycie służby przygotowawczej.

Zrób pierwszy krok i odwiedź Wojskową Komendę Uzupełnień

 

 

WKU RZRSZÓW - 261156111,

WKU SANOK - 261156666

WKU JAROSŁAW - 261235860

WKU JASŁO - 261462506

WKU NISKO - 261773830

WKU MIELEC - 261156530
 

 

 

O przyjęcie do służby przygotowawczej może ubiegać się osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie ;
 • niekarana sądownie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • mająca ukończone 18 lat;
 • posiadająca wykształcenie:
  • na szeregowego - co najmniej gimnazjalne,
  • na podoficera - średnie (bez matury),
  • na oficera - wyższe.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek bezpośredniego do właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień wraz z wymaganymi dokumentami.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o powołanie (pobierz);
 • życiorys;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • świadectwo ukończenia szkoły;
 • studenci zaświadczenie ze szkoły wyższej;
 • zaświadczenie o niekaralności (wystawia WKU);
 •  inne dokumenty mające wpływ na powołanie do służby przygotowawczej (np. kserokopie prawa jazdy, kserokopie dowodu osobistego, certyfikaty językowe, kursy specjalistyczne, itp.)

Komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie, które obejmuje:

 • analizę złożonych dokumentów;
 • rozmowę kwalifikacyjną, która ma charakter oceniający.

Czas trwania służby przygotowawczej dla żołnierzy kształcących się wynosi na:

 • szeregowych do 4 miesięcy;
 • podoficerów do 5 miesięcy;
 • oficerów do 6 miesięcy.

 W czasie pełnienia służby przygotowawczej kształconemu przysługuje uposażenie dla:

 • szeregowego w wysokości 30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego (tj. 750 zł.);
 • podoficera w wysokości 40% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego (tj. 1000 zł.);
 • oficera w wysokości 60% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego (tj. 1500 zł.);

 

Informację uzyskasz w Twojej Wojskowej Komendzie Uzupełnień

 NIE ZWLEKAJ I SKONTAKTUJ SIĘ Z WKU

 

 Telefon kontaktowy do kadr 21 Brygady Strzelców Podhalańskich 26115 5052

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych