BIP
21 Brygada Strzelców Podhalańskich
CPR
INFORMACJA DLA RODZIN ŻOŁNIERZY 21 BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH
WYJEŻDŻAJĄCYCH NA MISJE POZA GRANICAMI KRAJU
        W czasie przebywania żołnierza na misji poza granicami kraju, a także po jego powrocie do domu Rodzina może korzystać z Centrum Pomocy Rodzinie. Centra takie funkcjonują w każdej JW. 21BSP, z której żołnierze wyjeżdżają na misje. CPR dla Dowództwa 21BSP mieści się w Klubie Wojskowym 21 BSP przy ul. Dąbrowskiego 22,  na parterze  w pokoju nr 14.
 
Główne zadania CPR:
·          utrzymywanie kontaktu z rodzinami uczestników misji;

·       pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez rodziny;

·       wsparcie psychologiczne członków rodzin;

·       pomoc rodzinom w sytuacjach szczególnych (choroba, nagłe zdarzenia, awarie itp.);

·       koordynacja działań w zakresie pomocy medycznej uczestnikom misji rannym i poszkodowanym;

·       inicjowanie pomocy materialnej, prawnej i socjalnej dla rodzin uczestników misji oraz dla rannych
  i poszkodowanych;

·    stała współpraca z instytucjami i organizacjami angażującymi się w pomoc dla uczestników, weteranów i kombatantów misji oraz ich rodzin.
 
    W CPR wydzielone jest pomieszczenie do  kontaktu telefonicznego rodzin z uczestnikami misji, które udostępniane jest po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania (z jednodniowym wyprzedzeniem przekazanym opiekunowi CPR). Połączenia z numerem CPR nie mają limitu czasowego. Natomiast nie ma możliwości  połączenia się z wybranymi bazami w PKW Afganistan.
Numer telefonu dla połączeń przychodzących z PKW: 261155 025
 
CZŁONKOWIE CPR DOWÓDZTWA 21BSP:

·            SZEF ZESPOŁU: SZEF S1 (SEKCJA PERSONALNA) – mjr Dariusz WASILEWSKI-  tel. 261155044

·         ZASTĘPCA SZEFA ZESPOŁU: OFICER S6 – kpt. Robert ŚNIEGULSKI

·         SZEF SEKCJI WYCHOWAWCZEJ – mjr Ryszard ŚNIEŻEK -  tel. 261155888

·         REFERENT DS. POMOCY POSZKODOWANYM I RODZIMOM POLEGŁYCH - Artur SURMACZ - tel. 261155019

·         OFICER PRASOWY – kpt. Konrad RADZIK - tel. 261155913

·          SZEF S4 – mjr Tomasz PLECHAWSKI

·          PSYCHOLOG – por. Barbara DURAJ-DEĆ

·          REFERENT PRAWNY – kpt. Anna JAROSZ-PRZYBYCIEŃ

·          REFERENT FINANSOWY – p. Ewa WIETECHA

·          KSIĄDZ KAPELAN  ks. ppłk Maciej KOZICKI

 

Na potrzeby rodzin uczestników misji dyżuruje psycholog – konsultant ds. profilaktyki psychologicznej–jednocześnie opiekun CPR - por. Barbara DURAJ-DEĆ  tel: 261156088, e-mail: barbara.duraj.dec@gmail.com

 
Wszystkie telefony do osób funkcyjnych są aktywne w dni robocze w godz. 07.30-15.30,
w pozostałe dni kontakt z CPR jest możliwy poprzez oficera operacyjnego 21BSP – 261155023 (telefon czynny całodobowo).
 
UWAGA!!!
Istnieje możliwość otrzymywania aktualności oraz powiadomień w sprawach mogących zainteresować bliskich naszych misjonarzy (spotkania okolicznościowe, aktualności z życia jednostki itp.). Aby otrzymywać takie wiadomości wystarczy zgłosić to na adres:  artursurmacz@interia.pl 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych