BIP
21 Brygada Strzelców Podhalańskich
Szef Szkolenia

 Szef Szkolenia

21 Brygady Strzelców Podhalańskich

im. gen. bryg. Mieczysława Ludwika Boruty–Spiechowicza

 ppłk Tomasz Gdak

      

 

 

    ppłk Tomasz GDAK jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, którą ukończył w 1992 roku. Służbę zawodową rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu w 14 pułku zmechanizowanym w Przemyślu, a następnie po sformowaniu 14 Brygady Pancernej zajmował stanowiska dowódcze w 1 i 2 batalionie czołgów w Żurawicy. Po prawie trzech latach służby jako dowódca kompanii w 1 batalionie czołgów, kapitan Tomasz Gdak został wyznaczony na stanowisko Oficera Operacyjnego w sztabie 14 Brygady Pancernej Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Następnie, ponownie swoje losy złączył z 1 batalionem czołgów, w którym piastował stanowisko Szefa Sztabu. W 2006 roku został słuchaczem Akademii Obrony Narodowej na studiach podyplomowych. Po powrocie, w 2007 roku, został wyznaczony na stanowisko Szefa Sekcji Operacyjnej w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. W czasie służby w dowództwie 21 BSP, mjr Gdak wziął udział w VI zmianie PKW w Afganistanie. Rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych w październiku 2012 roku został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie z jednoczesnym awansem do stopnia podpułkownika. Z dniem 15 grudnia 2014 roku ppłk Tomasz Gdak został wyznaczony na stanowisko Szefa Szkolenia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych